Sunday, November 30, 2014


mayat sebuah keberadaban

                 dan keberadaan
ada pada kita
pada kita
yang tiada maaf
juga sesal

yang telah sekian lama terkubur
dalam cacian
yang tiada putus

No comments: